Disclaimer

LTa (Kamer van Koophandel: 0599.846.812), hierna te noemen LTa, verleent u hierbij toegang tot www.lta.be (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. LTa behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

LTa spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan LTa geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij LTa. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LTa, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De laatste update werd uitgevoerd op 28/10/2018. Voor verdere informatie kan u ons altijd bereiken via info@lta.be

scroll up

Contacteer ons

Ja

U gaat akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens veilig bijhouden om contact op te nemen met u

Ja

Ik wil graag op de hoogte blijven van producten gerelateerd aan LTa

Bekijk ons Privacybeleid